Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Iniciativas a prol duns territorios inclusivos. Proxecto Symbios
O cambio demográfico afecta cada vez máis un maior número de rexións europeas que empeza a ser considerado un risco. As consecuencias precisan ser afrontadas como un desafío, en especial naquelas áreas rurais desfavorecidas e periféricas.
Manual para o uso do modelo de informe social para a área de inclusión
Ferramenta de traballo dirixida aos traballadores sociais de Galicia que ten como finalidade facilitar a utilización do informe social para a inclusión (ISI), unificar e homoxeneizar criterios e simplificar trámites e xestións administrativas.
Manual técnico do 4º nivel do Sistema de información de usuarios de servizos sociais, SIUSS
Manual que xurdiu da necesidade de recoller as demandas, valoracións e recursos propios dos servizos sociais comunitarios existentes na nosa comunidade autónoma.
Plan galego das persoas maiores, 2010-2013. Horizonte 2015. Informe de seguimento 2014
Publicación electrónica en liña do informe de seguimento do Plan galego de persoas maiores 2010-2013, Horizonte 2015, que dá conta das actuacións implantadas polo Goberno galego en resposta á programación correspondente ao ano 2014.
Guía e outros aspectos básicos para a elaboración do proxecto educativo das escolas infantís 0-3
Ferramentas básicas e pautas para a elaboración do proxecto educativo dos centros de infantil.
Guía de recursos para las familias
Publicación electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias.
Consellería de Política Social. Recompilación normativa
Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) en 2015.
Cartera de servicios de dependencia
Es un orgullo para la Consellería de Política Social presentar la nueva cartera de servicios sociales para personas dependientes.

Páxinas