Inicio > Accesibilidade

Accesibilidade

Compartir

Política de Accesibilidade

Este sitio web foi deseñado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A política de accesibilidade aplicada neste sitio web está aliñada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

Cumprimento dos estándares

As páxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Pautas de Accesibilidade para o Contido Web 2.0 (polas súas siglas en inglés WCAG 2.0) unha Recomendación do W3C do Grupo de Traballo sobre as Pautas de Accesibilidade. Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados e corrixidos mediante unha análise semiautomática da accesibilidade a través de diferentes ferramentas.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.

Para a correcta visualización do portal gráfico cómpre poder executar Javascript.

Atallos rápidos de teclado

 • Versións superiores a Internet Explorer 5
  • ALT + Tecla de atallo directo do teclado + ENTER
 • Mozilla Firefox
  • ALT + SHIFT + Tecla de atallo directo do teclado
 • Chrome
  • ALT + Tecla de atallo directo do teclado
 • Ópera
  • Maiúsculas + Esc (para activar as teclas de atallo rápido)
 • MacOS
  • CONTROL + Tecla de atallo do teclado

Teclas de atallo

Estas son as teclas de atallo que facilitan o emprego e consulta deste portal web:

 • 0 = Inicio
 • 1 = Consellería
 • 2 = Temas
 • 3 = Recursos
 • 4 = Accesibilidade
 • 5 = Mapa do portal
 • 6 = Contacto

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade deste portal foi realizada con data 11/12/2018.

Contacto

Na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadanía notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestión sobre a accesibilidade que estime a través do servizo de atención e contacto dispoñible.

Formatado de alto contraste

Ademais, establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto constraste  para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Alto contraste