Inicio > Accesibilidade

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Política Social.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.1.1 Contido non textual e 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301549:2020.
  • Pódense experimentar problemas no acceso ás funcionalidades dos elementos do sitio afectando aos requisitos 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto) e 9.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301549:2020.
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 19/05/2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 19/05/2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Atallos rápidos de teclado

 • Versións superiores a Internet Explorer 5
  • ALT + Tecla de atallo directo do teclado + ENTER
 • Mozilla Firefox
  • ALT + SHIFT + Tecla de atallo directo do teclado
 • Chrome
  • ALT + Tecla de atallo directo do teclado
 • Ópera
  • Maiúsculas + Esc (para activar as teclas de atallo rápido)
 • MacOS
  • CONTROL + Tecla de atallo do teclado

Teclas de atallo

Estas son as teclas de atallo que facilitan o emprego e consulta deste portal web:

 • 0 = Inicio
 • 1 = Consellería
 • 2 = Temas
 • 3 = Recursos
 • 4 = Accesibilidade
 • 5 = Mapa do portal
 • 6 = Contacto

Formatado de alto contraste

Ademais, establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto constraste  para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

Alto contraste