Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

24/05/2019. Salienta o labor que realiza en ámbitos como a inserción laboral, no apoio á conciliación ou na mediación intercultural

A conselleira, Fabiola García, asinou hoxe un convenio coa Federación Territorial de Asociacións Provinciais de Pensionistas e Xubilados de Galicia

24/05/2019. Contribúese con 32.000 euros a financiar a programación desta federación formada por 43 entidades de toda Galicia que suman 18.000 asociados

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais

Axudas e subvencións

Consorcio Gallego
FUNGA