• Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

  • Igualdade

    Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

  • a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

  • As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

  • Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

Unión Europea. Fondo Social Europeo. O FSE inviste no teu futuro.
Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Unha maneira de facer Europa.