Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

A Xunta reforza os coidados a domicilio e os programas de prevención da dependencia no Concello de Santa Comba

20/01/2019. No último ano incrementouse en máis dun 20% as horas do Servizo de Axuda no Fogar postas a disposición do municipio coruñés

A Xunta de Galicia facilita aos participantes do programa 'Correspondentes Xuvenís' mellorar a presenza en redes sociais

19/01/2019. Un total de 304 mozas e mozas correspondentes están a pasar a fin de semana no Complexo xuvenil As Mariñas onde reciben formación combinada con actividades lúdicas

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
Consorcio Gallego
FUNGA