Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

14/12/2019. Poderán compartir experiencias e comprobarán como organiza cada centro a difusión da información entre as súas compañeiras e compañeiros

14/12/2019. A través desta iniciativa, impulsada polo Goberno galego en colaboración coa Cruz Roja, ofrécese asesoramento e axuda ás persoas maiores para o coidado dos seus netos

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
Consorcio Gallego
FUNGA