Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

18/01/2019. Coa achega adquiríronse ordenadores, tabletas, unha impresora e un proxector, uns sofás e diverso mobiliario para os baños do centro

O director xeral de Inclusión Social visitou hoxe as instalacións de Cáritas en Santiago de Compostela

17/01/2019. Achéganse 640.000 euros durante o período 2018-2020 para o mantemento de casas de acollida, albergues e comedores sociais que xestiona Cáritas Diocesana de Santiago na Coruña, Carballo, Pontevedra, Vilagarcía e a cidade compostelá

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
Consorcio Gallego
FUNGA