Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

COVID

Protocolo coronavirus
O titular do Goberno galego visitou as instalacións da entidade Ecos do Sur

19/10/2020. A dita tarxeta achega entre 450 e 900 euros ao trimestre, dependendo do número de persoas que conforman a unidade familiar

17/10/2020. Estará formado por 27 cursos, 22 deles en liña e cinco presenciais, orientados á formación especializada e específica en materia de voluntariado

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
FSE
FEDER
Consorcio Gallego
FUNGA