Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

A conselleira de Política Social participou hoxe na clausura e entrega de diplomas da Escola de vela adaptada do Monte Real Club de Iates de Baiona

18/06/2019. Salienta o labor que fai o Monte Real Club de Iates para mellorar a calidade de vida deste colectivo

18/06/2019. Destaca que as Casas do Maior facilitan a atención profesional e personalizada a maiores de 60 anos dependentes e tamén a conciliación

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais

Axudas e subvencións

Consorcio Gallego
FUNGA