Contacto

Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais

Teléfono: 981 957 681
Correo-e: inspeccion.centros@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia

Teléfono: 981 957 681
Correo-e: inspeccion.maioresediscapacitados@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Familia e Menores

Teléfono: 981 545 688
Correo-e: inspeccion.familiaemenores@xunta.gal

 

Servizo de Inspección de Servizos Comunitarios e Inclusión Social

Teléfono: 981 540 041
Correo-e: inspeccion.comunitarioseinclusion@xunta.gal