Inicio > Recursos > Asesoría virtual de entidades

Asesoría virtual de entidades

Esta ferramenta ten por obxecto facilitar os trámites relativos ao Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) e aos procedementos de autorización de centros e programas de servizos sociais.

Asemade, preténdese garantir a máxima transparencia na actuación da inspección de servizos sociais en Galicia.