Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

16/09/2019. As galegas e galegos de entre 12 e 30 anos con esta tarxeta poderán comprar a prezos reducidos en 150 librarías de toda Galicia

14/09/2019. Máis de 400 persoas voluntarias participarán este ano nas accións que se levan a cabo dentro desta iniciativa que se desenvolve en espazos naturais de toda Galicia

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
Consorcio Gallego
FUNGA