Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

COVID

Protocolo coronavirus

22/06/2021. A coordinación sociosanitaria é unha das bases do novo modelo de residencias no que está a traballar o Goberno galego

Fabiola García salienta que o reforzo nos equipos de valoracións da provincia de Ourense aumentou un 70% o número de expedientes tramitados

22/06/2021. O Goberno central deixou de achegar nos últimos 15 anos 1900 millóns de euros que lle corresponden pola Lei de dependencia

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
FSE
FEDER
Consorcio Gallego
FUNGA