Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

Protocolo coronavirus

09/07/2020. Recorda que con este avance normativo, moi demandando polas entidades sociais, se creará unha bolsa de entidades que están en condicións de ofrecer prazas a partir duns criterios preestablecidos

09/07/2020. A Delegación da Xunta en Pontevedra facilitou ata o de agora máis de 1,55 millóns de unidades de protección a 218 centros sociais e 5 campamentos infantís, incluíndo centros de día de iniciativa social

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
FSE
FEDER
Consorcio Gallego
FUNGA