Inicio > Áreas > Familia e infancia > Escolas infantís

Escolas infantís

 Que son as escolas infantís?  

As escolas infantís son centros educativos que desenvolven o seu labor no primeiro ciclo da educación infantil, isto é, a atención a nenas e nenos de 0 a 3 anos. Proporcionan un servizo integral de conciliación a través dun programa que garante o pleno desenvolvemento das pequenas e pequenos. 

Escolas infantís gratuítas

Desde o curso 2022-2023 a Xunta de Galicia fixo gratuíta a atención educativa para todas as nenas e nenos en todas as escolas infantís, independentemente da súa titularidade. 

É importante saber que non ten que facer ningun trámite para que lle apliquen a gratuidade na escola infantil, será directamente o centro quen a formaliza. Ademais, a escola debe ter anunciado que está adherida a esta iniciativa da Xunta de Galicia, que é pioneira en España. Practicamente a totalidade de escolas infantís da Comunidade teñen gratis a atención, non obstante, se ten dúbidas, pode preguntar ao seu centro.

IMPORTANTE: Publicadas as listas definitivas de admitidos nas escolas da rede pública autonómica. O prazo para matricularse está aberto ata o 14 de xuño.

As escolas infantís que hai en Galicia

En Galicia hai diferentes escolas infantís segundo a súa titularidade. Poden ser públicas, privadas ou de iniciativa social. Hai que ter en conta isto á hora de matricular ao neno ou nena.

Nesta páxina darémoslle información para acceder a unha praza da rede pública autonómica. No caso de que queira matricularse nun centro municipal, nun privado ou noutro que non dependa da Xunta de Galicia debe preguntar na escola infantil de interese.

A rede de escolas infantís públicas autonómicas está integrada por centros dependentes de dúas entidades distintas:

Como se accede as escolas infantís públicas autonómicas?

IMPORTANTE: É preciso saber que o proceso de matriculación nas escolas infantís públicas autonómicas é diferente segundo a súa pertenza á Axencia Galega de Servizos Sociais ou ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. 

Proceso de solicitude de praza nun centro da Axencia Galega de Servizos Sociais

Publicada a resolución no Diario Oficial de Galicia para solicitar praza nun dos centros da Axencia Galega de Servizos Sociais

► O prazo ordinario para a presentación das solicitudes para o curso 23/24 abre o 17 de marzo e finaliza o día 5 de abril de 2023.

Os trámites, sexan de novo ingreso como de renovación de praza, deben presentarse preferiblemente por vía electrónica. Aquí encontrarás as ligazóns que levan directamente á sede electrónica da Xunta de Galicia para comezar o trámite:  

De xeito opcional, poderanse presentar as solicitudes de forma presencial en calquera dos lugares e rexistros oficiais establecidos. Para iso debe cubrir o seguinte formulario e entregalo nos lugares citados: 

Proceso de solicitude de praza nun centro do Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar

Publicada a resolución no Diario Oficial de Galicia para solicitar praza nun dos centros do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

► O prazo ordinario para a presentación das solicitudes para o curso 23/24 abre o 17 de marzo e finaliza o día 5 de abril de 2023.

Os trámites, sexan de novo ingreso como de renovación de praza, deben presentarse preferiblemente por vía electrónica. Aquí encontrarás as ligazóns que levan directamente á sede electrónica da Xunta de Galicia para comezar o trámite:  

De xeito opcional, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos e na escola infantil de interés.

 

Prezos

As escolas infantís son gratuítas nunha atención educativa de oito horas e no curso académico ordinario, isto é, de setembro a xullo, ambos incluídos. Hai que ter en conta que para ter un servizo de horario ampliado ou un de comedor si que é preciso aboar o seu custe, que, no caso das escolas infantís da rede pública autonómica é o seguinte: 

Prazos de matriculación nas escolas infantís públicas autonómicas

  Presentación de solicitudes — do 17 de marzo ao 5 de abril

  Publicación das listas provisionais — 5 de maio

  Prazo para reclamar — do 8 ao 12 de maio

  Publicación das listas definitivas — 31 de maio

  Matriculación — do 1 ao 14 de xuño

 

 

Como formalizo a matrícula se meu fillo/a foi admitido?

As persoas que obteñan praza disporán de 10 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da ista definitiva de admitidos (31 de maio), para presentar o impreso de matrícula debidamente cuberto xunto coa copia da cartilla de vacinación do neno ou nena a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou no centro onde obtivesen a dita praza. Polo tanto, ata o 14 de xuño estará aberto o procedemento de matriculación.

No caso de que fora notificado que se lle concedera unha praza fora deste prazo ordinario (porque hai prazas vacantes), tamén disporá de 10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución de concesión da praza, para a realización deste trámite.

O cumprimento do calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación, así como a formalización da matrícula no prazo sinalado son imprescindibles para confirmar a praza, en caso contrario a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

Os impresos de matrícula, que tamén se facilitarán nos propios centros, son os seguintes: