Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

O Módulo 1 "Nelson Mandela" do Centro Penitenciario de Teixeiro elabora esta revista que responde a unha iniciativa levada a cabo polo Equipo de Inclusión Sociolaboral do Centro e que ten como principal obxectivo a reinserción á sociedade das persoas privadas de liberda

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018.

O Observatorio Galego de Dinamización Demográfica elaborou este informe que presentou ao Parlamento de Galicia en xaneiro de 2021 no que se fai unha diagnose da nosa dinámica poboacional.

O documento técnico VALORA-GALICIA foi deseñado para ser aplicado polos servizos sociais especializados en Protección de Menores da Xunta de Galicia. Achega criterios técnicos que orientan os profesionais na valoración dos casos e na toma de decisións.

A autora que desenvolve a súa traxectoria profesional entre Galicia e Arxentina foi a gañadora do terceiro premio no Certame Xuventude Crea 2020 na especialidade de novela curta

O autor, escritor, escultor, tatuador, debuxante e muralista obtivo o 2º premio na especialidade de novela curta no Certame Xuventude Crea 2020 que cada ano organiza a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías.

A realización dun estudo sobre o senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia é unha das medidas previstas no Plan de persoas sen fogar de Galicia 2019-2023.

Páxinas