Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

A autora que desenvolve a súa traxectoria profesional entre Galicia e Arxentina foi a gañadora do terceiro premio no Certame Xuventude Crea 2020 na especialidade de novela curta

O autor, escritor, escultor, tatuador, debuxante e muralista obtivo o 2º premio na especialidade de novela curta no Certame Xuventude Crea 2020 que cada ano organiza a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Esta guía, coeditada pola Consellería de Política Social e a Fundación Ingada ten como obxectivo presentar as características do trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) por facer un mal uso das novas tecnoloxías.

A realización dun estudo sobre o senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia é unha das medidas previstas no Plan de persoas sen fogar de Galicia 2019-2023.

O convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e a Amtega, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) prevé un modelo para a utilización da Historia social única electrónica (HSUE) por parte dos servizos sociais comu

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis salientables no ano en curso.

Publicación estruturada a través da recompilación de fichas que teñen como finalidade asesorar e facilitar a aprendizaxe da sexualidade por parte da nosa xuventude.

Este conto forma parte do proxecto educativo Memi: unha gota de aire. Está coeditado pola Fundación Igualarte e a Consellería de Política Social. Trátase dunha recompilación de contos nos que Memi é a protagonista.

Páxinas