Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Recompilación normativa 2022. Consellería de Política Social e Xuventude

Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Xuventude Crea.

Trátase do proxecto expositivo retrospectivo con motivo da celebración de máis dunha década do programa Xuventude Crea.

O número 4 desta colección céntrase na situación que presentan os menores con problemas e o mundo xudicial.

Esta guía é unha revisión actualizada dunha iniciativa anterior elaborada polo Colectivo Galego do Menor e que conta coa colaboración da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

O Módulo 1 "Nelson Mandela" do Centro Penitenciario de Teixeiro elabora esta revista que responde a unha iniciativa levada a cabo polo Equipo de Inclusión Sociolaboral do Centro e que ten como principal obxectivo a reinserción á sociedade das persoas privadas de liberda

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018.

O Observatorio Galego de Dinamización Demográfica elaborou este informe que presentou ao Parlamento de Galicia en xaneiro de 2021 no que se fai unha diagnose da nosa dinámica poboacional.

O documento técnico VALORA-GALICIA foi deseñado para ser aplicado polos servizos sociais especializados en Protección de Menores da Xunta de Galicia. Achega criterios técnicos que orientan os profesionais na valoración dos casos e na toma de decisións.

Páxinas