Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
A realización dun estudo sobre o senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia é unha das medidas previstas no Plan de persoas sen fogar de Galicia 2019-2023.
O convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e a Amtega, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) prevé un modelo para a utilización da Historia social única electrónica (HSUE) por parte dos servizos sociais comu
Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis salientables no ano en curso.
Publicación estruturada a través da recompilación de fichas que teñen como finalidade asesorar e facilitar a aprendizaxe da sexualidade por parte da nosa xuventude.
Este conto forma parte do proxecto educativo Memi: unha gota de aire. Está coeditado pola Fundación Igualarte e a Consellería de Política Social. Trátase dunha recompilación de contos nos que Memi é a protagonista.
A Fundación Ingada e a Consellería de Política Social presentan o número 3 da colección Convivir co TDAH, que incide en como afectan as vacacións extraescolares nas familias con fillos con trastorno de déficit de atención e hiperactividade (TDAH) e como o abandono dos horarios e
Estratexia Galega para a Infancia e Adolescencia (EGIA) 2018-2020
A Estratexia Galega para a Infancia e Adolescencia (EGIA) 2018-2020 é un instrumento de planificación das políticas de benestar que a Xunta de Galicia impulsará nos vindeiros anos, dirixidas ao conxunto de nenas, nenos e adolescentes que residen na Comunidade Autónoma de Galicia.
Portada publicación
Este documento é o produto dun traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e a Cruz Vermella Española en Galicia, realizado no marco dun convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de acompañamento e apoio a persoas sen teito ou en vulnerabilidade extrema.

Páxinas