Inicio > Áreas > Inclusion Social > Subvencións a entidades de iniciativa social

Subvencións a entidades de iniciativa social

A través desta convocatoria de subvencións dáse apoio económico ás entidades de iniciativa social que levan a cabo a atención ás persoas nos centros de inclusión e emerxencia social e desenvolven programas e/ou prestan servizos na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, de inclusión e, especificamente, da inclusión social e laboral da poboación inmigrante.