Inicio > Áreas > Familia e infancia > Programas de acollemento

Programas de acollemento

A Xunta de Galicia ten no acollemento unha alternativa do sistema de protección de menores. Consiste na integración da nena, neno ou adolescente nunha familia acolledora (acollemento familiar) ou no seu aloxamento e atención nun centro (acollemento residencial). 

  • Acollemento en familia extensa, é dicir por algún dos membros da propia familia do menor. Este e a forma de acollemento prioritaria para a Administración
  • Acollemento en familia allea, cando a propia familia do menor, incluída a familia extensa, non pode ou non é convinte que se faga cargo del. Esta modalidade non implica que o menor rompa as relacións cos seus pais biolóxicos e familia extensa, xa que o contacto mantense a través de visitas programadas.

O acollemento residencial ten por finalidade prestar atención nun centro de protección a aqueles menores que, por distintas circunstancias socio-familiares, necesitan ser separados temporalmente do seu núcleo familiar e para os que non é viable a utilización doutro recurso.