Inicio > Temas
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Temas

Compartir
Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan estratéxico galego da infancia e adolescencia 2013-2016 (II PENIA)

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

26/01/2021. O Parlamento galego debate hoxe a aprobación definitiva desta norma, que converte a Galicia na primeira comunidade autónoma en elevar a cuestión demográfica a rango de Lei

26/01/2021. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe estas subvencións, que incrementan nun 50% o seu orzamento ata chegar aos 3 millóns de euros