Inicio > Temas

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan estratéxico galego da infancia e adolescencia 2013-2016 (II PENIA)

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

26/11/2021. Fabiola García salientou que para o vindeiro ano todos os nenos deste centro terán gratis a matrícula e a atención educativa

26/11/2021. Con esta ampliación, o centro pasa de atender a 19 nenos nunha única unidade aos 24 actuais repartidos en dous grupos.

Axudas e subvencións