Inicio > Áreas

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan estratéxico galego da infancia e adolescencia 2013-2016 (II PENIA)

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

Actualidade da Consellería

25/05/2022. O campamento ‘Deseña o teu futuro’ terá actividades diversas como a creación e edición de vídeo, realidade virtual, masterclass de creación de contidos web e app, así como outras tradicinais como tiro con arco, escalada ou xeolocalización

25/05/2022. O Goberno galego financia prazas nos diferentes centros que conta a asociación e, ade-mais, achega fondos para poñer en marcha programas de inserción laboral e de inter-vención logopédica