Inicio > Áreas

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan estratéxico galego da infancia e adolescencia 2013-2016 (II PENIA)

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

Actualidade da Consellería

30/11/2022. No mes de decembro licitarase o primeiro centro no que se atenderá a persoas que recibiron a alta hospitalaria, pero que seguen requirindo coidados específicos

29/11/2022. Os orzamentos de 2023 incrementan nun 55% os fondos destinados a este servizo, ata acadar os 11,5 millóns de euros