Inicio > Áreas

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan estratéxico galego da infancia e adolescencia 2013-2016 (II PENIA)

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

Actualidade da Consellería

25/03/2023. Durante as súas tres xornadas celebráronse mesas redondas, conferencias, concertos, monólogos de humor e obradoiros

25/03/2023. O Goberno galego tamén inviste 270.000 euros nas obras de acondicionamento do edificio que albergará este recurso e cuxa xestión dependerá do Concello

24/03/2023. Contará con 60 prazas de atención agrupadas en catro unidades de convivencia para un máximo de 15 persoas cada unha delas

Axudas e subvencións