Inicio > Temas
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Temas

Teleasistencia

Servizo de teleasistencia da Comunidade Autonoma de Galicia para persoas en situación de dependencia

Plan extratéxico galelo da infancia e adolescencia

En pleno debate sobre a familia e as familias do século XXI, este Plan Estratéxico aposta polo núcleo familiar como catalizador e garante do pleno desenvolvemento dos nenos, das nenas e dos adolescentes galegos.

Plan integral de apoio as familias

Cada ano, arredor de 140 familias galegas participan activamente nun proxecto de integración de deseño particular en cada caso que pretende, nun prazo aproximado de dous anos, acadar o obxectivo dunha convivencia normalizada no contexto familiar

22/10/2019. Ildefonso de la Campa destaca a traxectoria desta entidade e a súa aposta continuada pola mellora da calidade de vida dos seus usuarios

22/10/2019. A conselleira de Política Social informou de que se financian oito novas prazas públicas no centro de día que se suman ás sete que xa existían no centro ocupacional

Axudas e subvencións