Inicio > Áreas > Familia e infancia > Familias numerosas > Centros para información, tramitación e emisión do título

Centros para información, tramitación e emisión do título

Poderanse dirixir ao concello onde resida a familia numerosa ou ben á:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA
SUBDIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FAMILIAR, INFANCIA E ADOLESCENCIA
SERVIZO DE APOIO Á FAMILIA, INFANCIA E ADOLESCENCIA
Edificio Administrativo de San Caetano (Edificio Pirámide)
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 027 
Email: familia@xunta.es


XEFATURAS TERRITORIAIS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

A CORUÑA
ESPAZO AMIZAR
Rúa Gregorio Hernández 2-4, planta baja
15011 A CORUÑA

Teléfono: 981 185 750 

OURENSE
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES
C/ Sáenz Díez, 39, bajo
32003 OURENSE
Teléfono: 988 386 595 

LUGO
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES

Ronda de la Muralla, 70
27071 LUGO
Teléfono: 982 294 364 

VIGO
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES

Concepción Arenal, 8, 1º
36201 VIGO
Teléfono: 986 817 684

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas