Inicio > Áreas > Familia e infancia > Familias numerosas > Centros para información, tramitación e emisión do título

Centros para información, tramitación e emisión do título

As familias numerosas en Galicia poden solicitar ou renovar o seu Título de Familia Numerosa de forma áxil a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, os 365 días do ano as 24 horas do día. Esta ligazón derivarao directamente ao procedemento da sede electrónicaAdicionalmente, poden dirixirse a:

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA
SUBDIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FAMILIAR, INFANCIA E ADOLESCENCIA
SERVIZO DE APOIO Á FAMILIA, INFANCIA E ADOLESCENCIA
Edificio Administrativo de San Caetano (Edificio 8B)
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 957 027 
Email: familia@xunta.es


XEFATURAS TERRITORIAIS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

A CORUÑA
ESPAZO AMIZAR
Rúa Gregorio Hernández 2-4, planta baja
15011 A CORUÑA

Teléfono: 981 185 750 - 881 881 908

OURENSE
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES
C/ Sáenz Díez, 39, bajo
32003 OURENSE
Teléfono: 988 386 595 

LUGO
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES

Ronda de la Muralla, 70
27071 LUGO
Teléfono: 982 294 364 - 982 294 358

VIGO
SERVIZO DE FAMILIA E MENORES

Concepción Arenal, 8, 1º
36201 VIGO
Teléfono: 986 817 795 - 986 817 673 - 986 817 793 

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas