Inicio > Áreas > Discapacidade

Discapacidade

Compartindo "a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións"

(Preámbulo da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade, ONU 13 de decembro de 2006)

 

Axudas e subvencións