Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade
Publicación na que se recollen os protocolos de actuación para os diferentes axentes que interveñen nas situacións de presunto maltrato de persoas maiores ou adultas con discapacidade.
Guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade.
Guía Informativa sobre protección xurídica e discapacidade pretende ser un instrumento de orientación xurídica, destinado a facilitar o labor de cantos profesionais desenvolven a súa actividade no ámbito da atención ás persoas con discapacidade en Galicia.
Acollemento familiar de menores : guía para profesionais dos servizos sociais
Esta guía facilita información xurídica sobre os procesos de incapacitación xudicial, tutela, fundacións tutelares e ingresos non voluntarios en centros.
Estudo relativo á calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia
Este libro coeditado coa Universidade de Santiago de Compostela persegue analizar a dieta proporcionada nun centro xerontolóxico e corrixir as desviacións producidas principalmente polas graxas alimentarias sobre as recomendaciónsvixentes para a poboación española.
Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia
Co obxectivo de ofrecer uns servizos de calidade a todas as persoas en situación de dependencia, se elabora esta primeira Carta de Servizos auditada en materia de servizos sociais orientada a mellorar o nivel de satisfacción dos usuarios do sistema.
Congreso Internacional de Envejecimiento Activo. Preparando nuestro futuro
Obra en colaboración na que se reúnen todas as intervencións que con motivo da realización do Congreso Internacional sobre Envellecemento Activo organizado pola Secretaría Xeral de Política Social, tivo lugar na Coruña os días 15 e 16 de novembro de 2012.
Xestión de Calidade da Área de Benestar : documento técnico
Manual de calidade adoptado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB) como vehículo de expresión do seu compromiso coa mellora continua da calidade na prestación dos servizos públicos para persoas maiores e dependentes.
Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020
Esta estratexia ten como principal obxectivo dar unha serie de recomendacións para orientar a organización e funcionamento dos diferentes servizos (sociais, sanitarios e educativos) cara unha mellora das condicións de vida das persoas en termos de saúde e autonomía persoal.

Páxinas