Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2018/19. Fichas
Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2018/19 que asesora sobre sexualidade á nosa mocidade.
Boletín de Benestar
Boletín informativo de Política Social.
Guía para a detección do maltrato infantil
A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos.
Emprego e lei de dependencia
Logo dunha introdución sobre a Lei de dependencia de 2007, a publicación infórmanos sobre como incide a aparición desta lei na xeración de emprego tanto directo como indirecto.
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo nos fogares de Galicia
Estudo elaborado a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela no que se analiza o traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata.
Manual de formación para coidados no contorno familiar
A promoción da autonomía persoal e a atención adecuada ás persoas en situación de dependencia é, sen dúbida, indicador do nivel de desenvolvemento humano e de benestar das sociedades modernas e do grao de cohesión social.
Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia
As enfermidades que cursan con trastornos cognitivos e demencia caracterízanse pola súa longa evolución e por ocasionar un grande impacto no contorno sociofamiliar das persoas que as sofren.
Guía para coidados no contorno familiar
No marco do programa "Xuntos nos coidados" póñense a disposición das persoas coidadoras estas 25 fichas, visuais e prácticas que orientan sobre as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación...

Páxinas