Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Guía de asesoramiento familiar
Sae á luz o número 2 da colección Convivir co TDAH dedicado ao asesoramento das familias afectadas por este trastorno.
Marola e os celtas
A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica preséntanos este conto infantil no que se pon de manifesto a importancia das relacións avós/netos na transmisión de valores.
Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2018/19. Fichas
Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2018/19 que asesora sobre sexualidade á nosa mocidade.
Boletín de Benestar
Boletín informativo de Política Social.
Guía para a detección do maltrato infantil
A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos.
Emprego e lei de dependencia
Logo dunha introdución sobre a Lei de dependencia de 2007, a publicación infórmanos sobre como incide a aparición desta lei na xeración de emprego tanto directo como indirecto.
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo nos fogares de Galicia
Estudo elaborado a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela no que se analiza o traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata.
Manual de formación para coidados no contorno familiar
A promoción da autonomía persoal e a atención adecuada ás persoas en situación de dependencia é, sen dúbida, indicador do nivel de desenvolvemento humano e de benestar das sociedades modernas e do grao de cohesión social.

Páxinas