Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
TDAH e terapia ocupacional
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica e a Fundación Ingada acometen unha nova liña de colaboración co lanzamento do núm. 1 da colección Convivir co TDAH.
Vive a túa aventura. Campaña de verán, 2018
O conselleiro de Política Social e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado dan a coñecer  a nova programación da tempada estival de ocio e tempo libre para a xuventude.
Poñemos nas súas mans 25 fichas visuais e prácticas que pretenden facilitarlle a vostede, como persoa coidadora as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación... Distribúense igualmente en formato dixital para facilitar o seu uso.
Guía de asesoramiento familiar
Sae á luz o número 2 da colección Convivir co TDAH dedicado ao asesoramento das familias afectadas por este trastorno.
Marola e os celtas
A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica preséntanos este conto infantil no que se pon de manifesto a importancia das relacións avós/netos na transmisión de valores.
Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2018/19. Fichas
Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2018/19 que asesora sobre sexualidade á nosa mocidade.
Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social.
Guía para a detección do maltrato infantil
A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos.

Páxinas