Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Poñemos nas súas mans 25 fichas visuais e prácticas que pretenden facilitarlle a vostede, como persoa coidadora as pautas que deberán seguir nas tarefas básicas de coidado: aseo, mobilizacións, alimentación... Distribúense igualmente en formato dixital para facilitar o seu uso.

Guía de asesoramiento familiar

Sae á luz o número 2 da colección Convivir co TDAH dedicado ao asesoramento das familias afectadas por este trastorno.

Marola e os celtas

A Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica preséntanos este conto infantil no que se pon de manifesto a importancia das relacións avós/netos na transmisión de valores.

Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2018/19. Fichas

Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2018/19 que asesora sobre sexualidade á nosa mocidade.

Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social.

Guía para a detección do maltrato infantil

A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos.

Emprego e lei de dependencia

Logo dunha introdución sobre a Lei de dependencia de 2007, a publicación infórmanos sobre como incide a aparición desta lei na xeración de emprego tanto directo como indirecto.

Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo nos fogares de Galicia

Estudo elaborado a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela no que se analiza o traballo doméstico e de coidados que non ten contrapartida monetaria inmediata.

Páxinas