Inicio > Recursos > Axudas > Axudas para persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

Axudas para persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

   AXUDAS PARA PERSOAS CON ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA   

Galicia é a primeira Comunidade en contar cunha axuda directa para as persoas con ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica). A Xunta de Galicia subvenciona con 12.000 euros ao ano para as persoas que teñan diagnosticada esta doenza, para que poidan facer fronte aos diferentes gastos asociados a esta enfermidade.

Esta axuda é compatible con outras outorgadas coa mesma finalidade por todo tipo de organismos. Poderase solicitar aquí unha vez aberta a convocatoria de 2024.

Cales son os requisitos? 
  • Estar diagnosticado de ELA
  • Ter recoñecida ou solicitada a situación de dependencia
  • Estar empadroado en Galicia
  • Ter máis de 18 anos
Que gastos se subvencionan?

Subvenciónanse múltiples gastos que van desde o máis básico, como pode ser a alimentación e os coidados, ata outros de maior investimento, pero tamén necesarios, como melloras na vivenda habitual. Exemplos de gastos que poden ser xustificables:

  • A compra de sumplementos nutricionais.
  • Os servizos asistenciais especializados como pode ser a fisioterapia, a terapia ocupacional, ou o logopeda.
  • A adquisición de produtos de apoios destinados á mobilidade persoal, ao aseo, á comunicación ou á manipulación de obxectos, entre outros.
  • As melloras de accesibilidade que se teñan que realizar nunha vivenda.
  • A compra dun vehículo adaptado.

Estes son algúns dos gatos que se subvencionan, pode comprobar toda a información relativa a esta axuda na Orde de convocatoria destas axudas.

 

Documentos relacionados