Inicio > Recursos > Axudas > Axudas para persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

Axudas para persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica

   AXUDAS PARA PERSOAS CON ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA   

Galicia é a primeira Comunidade en contar cunha axuda directa para as persoas enfermas de Esclerose Lateral Amiotrófica, popularmente coñecida como ELA. A Xunta de Galicia subvenciona 12.000 euros ao ano, con efectos retroactivos desde o mes de xaneiro, de gastos de diferente índole ás persoas que teñan diagnosticada esta doenza. 

Esta axuda é compatible con outras outorgadas coa mesma finalidade por todo tipo de organismos. 
Actualmente está o prazo aberto para solicitala. Tes ata o 30 de novembro de 2023 para facelo. 

Cales son os requisitos? 
  • Estar diagnosticado de Esclerose Lateral Amiotrófica
  • Ter recoñecida ou solicitada a situación de dependencia.
  • Estar empadroado en Galicia.
  • Ter cumpridos os 18 anos.
Que gastos se subvencionan?

Subvenciónanse múltiplos gastos que van desde o máis básico, como pode ser a alimentación e os coidados, ata outros gastos de maior investimento, pero tamén necesarios, como melloras na vivenda habitual. Exemplos de gastos que poden ser xustificables:

  • A compra de sumplementos nutricionais.
  • Os servizos asistenciais especializados como pode ser a fisioterapia, a terapia ocupacional, ou o logopeda.
  • A adquisición de produtos de apoios destinados á mobilidade persoal, ao aseo, á comunicación ou á manipulación de obxectos, entre outros.
  • As melloras de accesibilidade que se teñan que realizar nunha vivenda.
  • A compra dun vehículo adaptado.

Estes son algúns dos gatos que se subvencionan, pode comprobar toda a información relativa a esta axuda na Orde de convocatoria destas axudas.

 

Documentos relacionados