Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Informe estudo Discapacidade e Xénero en Galicia
Informe executivo do estudo sobre Discapacidade e Xénero: Aproximación a situación das mulleres con discapacidade en Galicia.
Enquisa para o Banco de produtos de apoio de Galicia 2016
Xa se pode consultar a nova publicación editada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela.
Galicia: Perspectivas demográficas
Informe: Galicia: Perspectivas demográficas.
Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores
Publicación anual con información estatística sobre a execución das medidas dictadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 de 12 de xaneiro

Páxinas