Inicio > Recursos > Publicacións > Guía para a detección do maltrato infantil

Guía para a detección do maltrato infantil

Compartir

Categoria:

Guía para a detección do maltrato infantil
Resumen: 
A Guía para a detección do maltrato infantil ten como obxectivo principal procurar a comunicación e a denuncia de todo caso de malos tratos á infancia contando coa imprescindible colaboración dos profesionais e responsables da educación e da protección dos nenos. Permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas aos servizos de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Traballo e Benestar, co obxecto de verificar a existencia de maltrato e se é o caso emprender as accións necesarias.
Ano: 
2000
Órgano Editor: 
Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, Dirección Xeral de Familia
Ano de edición: 
1999

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
60p.

Formato:

DL: 
C 778-2002

Tipo Doc:

Tiraxe: 
15.000 exemplares
Imprime: 
Litonor
Compartir