Inicio > Recursos > Publicacións > BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social

BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social

Categoria:

Resumen: 

Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas e Normativa, e ten como principal obxectivo informar verbo das actuacións máis salientables da Consellería no seu ámbito competencial e a información e formación das persoas usuarias.

Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas
Órgano Editor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas
Ano de edición: 
2020

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Compartir