Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Compartir
Esta operación estatística denominada 2012-01-OE05 Estatística de familias numerosas está integrada no Programa estatístico anual do Instituto Galego de Estatística que cada ano publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) Ten como obxectivo coñecer o número e as principais caract
Carné familiar. Guía de entidades colaboradoras
O carné familiar é un programa do que se poden beneficiar todas as familias numerosas. A súa solicitude é sinxela, rápida e non supón ningún coste. Nesta guía explícanse as vantaxes deste carné que son múltiples e abranguen diferentes sectores.
Manual de responsabilidade social empresarial
Esta publicación recolle directrices estratéxicas para a implementación de plans de responsabilidade social empresarial na súa vertente puramente social.
Guía de Acollemento familiar de Menores
Presentamos unha nova Guía de acollemento familiar dirixida a facilitar o labor dos profesionais dos servizos sociais da área de menores.
Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores
A que teñen dereito as persoas maiores.
Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia
Estudo relativo a calidade dietetica e nutricional en centros xerontolóxicos de galicia.
O manual inclúe a descrición sucinta de cada un dos puntos do ISU, e acompáñase dalgunhas ferramentas (escalas e índices) xa coñecidas por unha gran parte dos e das profesionais.

Páxinas