Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Carné familiar. Guía de entidades colaboradoras
O carné familiar é un programa do que se poden beneficiar todas as familias numerosas. A súa solicitude é sinxela, rápida e non supón ningún coste. Nesta guía explícanse as vantaxes deste carné que son múltiples e abranguen diferentes sectores.
Manual de responsabilidade social empresarial
Esta publicación recolle directrices estratéxicas para a implementación de plans de responsabilidade social empresarial na súa vertente puramente social.
Guía de Acollemento familiar de Menores
Presentamos unha nova Guía de acollemento familiar dirixida a facilitar o labor dos profesionais dos servizos sociais da área de menores.
Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores
A que teñen dereito as persoas maiores.
Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia
Estudo relativo a calidade dietetica e nutricional en centros xerontolóxicos de galicia.
O manual inclúe a descrición sucinta de cada un dos puntos do ISU, e acompáñase dalgunhas ferramentas (escalas e índices) xa coñecidas por unha gran parte dos e das profesionais.
Manual de pautas de cuidado y estimulación en el hogar de menores en situación de dependencia
Manual que pon á disposición de coidadores de persoas menores en situación de dependencia ferramentas e técnicas orientadas a axudar e favorecer o desenvolvemento persoal e a potenciar as habilidades do menor na busca de acadar as meirandes cotas de autonomía persoal.

Páxinas