Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

Guía de Acollemento familiar de Menores
Presentamos unha nova Guía de acollemento familiar dirixida a facilitar o labor dos profesionais dos servizos sociais da área de menores.
Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores
A que teñen dereito as persoas maiores.
Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia
Estudo relativo a calidade dietetica e nutricional en centros xerontolóxicos de galicia.
O manual inclúe a descrición sucinta de cada un dos puntos do ISU, e acompáñase dalgunhas ferramentas (escalas e índices) xa coñecidas por unha gran parte dos e das profesionais.
Manual de pautas de cuidado y estimulación en el hogar de menores en situación de dependencia
Manual que pon á disposición de coidadores de persoas menores en situación de dependencia ferramentas e técnicas orientadas a axudar e favorecer o desenvolvemento persoal e a potenciar as habilidades do menor na busca de acadar as meirandes cotas de autonomía persoal.
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Memoria
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2017. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2017 e de anos anteriores.
Así, Así
O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3.

Páxinas