Inicio > Recursos > Publicacións

Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

O manual inclúe a descrición sucinta de cada un dos puntos do ISU, e acompáñase dalgunhas ferramentas (escalas e índices) xa coñecidas por unha gran parte dos e das profesionais.

Manual de pautas de cuidado y estimulación en el hogar de menores en situación de dependencia

Manual que pon á disposición de coidadores de persoas menores en situación de dependencia ferramentas e técnicas orientadas a axudar e favorecer o desenvolvemento persoal e a potenciar as habilidades do menor na busca de acadar as meirandes cotas de autonomía persoal.

Así, Así

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3.

Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y Adolescencia. Actualización

Esta Guía rápida é un produto derivado da Guía de Práctica Clínica sobre a Depresión Maior na Infancia e Adolescencia, desenvolvida no marco de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestaciones do SNS.

Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

Páxinas