Inicio > Recursos > Publicacións > Eu son Elvira : Un relato sobre o bo trato ás persoas maiores

Eu son Elvira : Un relato sobre o bo trato ás persoas maiores

Compartir

Categoria:

Eu son Elvira : Un relato sobre o bo trato ás persoas maiores
Resumen: 
Redactado en primeira persoa, a protagonista deste relato narra o día a día nun centro residencial de persoas maiores e dá recomendacións que axudan a mellorar a relación entre usuarios e profesionais. Supón, xa que logo,unha reflexión para os profesionais da xerontoloxía.
Ano: 
2015
Autor: 
Autoras: Ana Fernández Pérez, Minerva Naya Castelo, Ximena Campos Pérez ; Ilustradora, Encarna Álvarez Gallego
Órgano Editor: 
Consellería de Traballo e Benestar, Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Área de Benestar
Ano de edición: 
2015

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
96p.

Formato:

DL: 
C 104-2015

Tipo Doc:

Tiraxe: 
800
Imprime: 
Sgraf Artes Gráficas
Compartir