Inicio > Recursos > Publicacións > Guía de recursos para las familias

Guía de recursos para las familias

Categoria:

Guía de recursos para las familias
Resumen: 

Publicación electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias.

Ano: 
2016
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ano de edición: 
2015

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
135p.

Formato:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Ano do tomo: 
2015
Descripción: 

Publicación electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias, as prestacións económicas da Seguridade Social, o conxunto de permisos e excedencias, os beneficios fiscais de ámbito autonómico, as medidas e beneficios fiscais de ámbito estatal e os servizos, plans e programas. Todo iso encamiñado a apoiar e favorecer todos os membros da unidade familiar.

Compartir