Inicio > Recursos > Publicacións > Consellería de Política Social. Recompilación normativa

Consellería de Política Social. Recompilación normativa

Categoria:

Resumen: 

Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). A información clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado e en dous tipos de formato: HTML e PDF. Ademais, aquelas disposicións corrixidas, ampliadas ou modificadas aparecen vinculadas á norma principal, o que facilita a consulta e a manexabilidade da publicación.

Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatísticas
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas
Ano de edición: 
2022

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Ano do tomo: 
2021
Compartir