Inicio > Recursos > Publicacións
Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación

Publicacións

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Memoria
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2017. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2017 e de anos anteriores.
Así, Así
O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3.
Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y Adolescencia. Actualización
Esta Guía rápida é un produto derivado da Guía de Práctica Clínica sobre a Depresión Maior na Infancia e Adolescencia, desenvolvida no marco de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestaciones do SNS.
Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

Páxinas