Inicio > Recursos > Publicacións > Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020

Categoria:

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia : horizonte 2020
Resumen: 

Esta estratexia ten como principal obxectivo dar unha serie de recomendacións para orientar a organización e funcionamento dos diferentes servizos (sociais, sanitarios e educativos) cara unha mellora das condicións de vida das persoas en termos de saúde e autonomía persoal. O documento estrutúrase en 3 capítulos: diagnóstico da situación, estratexia e a súa implantación en termos económicos. Engádense tamén anexos que informan sobre a metodoloxía utilizada, grupos de investigación participantes, bilbiografía e índices de gráficos e táboas.

Ano: 
2013
Órgano Editor: 
Consellería de Traballo e Benestar, Secretaría Xeral de Política Social
Ano de edición: 
2013

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
139p.

Formato:

DL: 
C 744-2013

Tipo Doc:

Tiraxe: 
800
Compartir