Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

Compartir

Categoria:

Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores
Resumen: 
Publicación anual con información estatística sobre a execución das medidas dictadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 de 12 de xaneiro
Descripción: 

Obxetivos:

Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Alcance:

Medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución

Variables de estudo:

Variables relacionadas coas medidas impostas, persoas menores afectadas e recursos para a execución

Variables de clasificación:

Tipoloxía da medida, sexo, idade, etc

Periodicidade:

regular: anual

Compartir