Inicio > Recursos > Plans e programas > Tarxeta Benvida

Tarxeta Benvida

Axuda económica

Axuda económica ás familias con nenas ou nenos a través da Tarxeta Benvida

Procedemento de selección de entidade colaboradora na xestión

A Consellería de Política Social vai proceder mediante convocatoria pública á concesión dunha axuda económica ás familias que no ano 2023 teñan un fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos dun neno ou nena para o que precisa seleccionar unha entidade colaboradora para a xestión da dita axuda.

Procedemento de ampliación dos beneficios (establecementos)

Procedemento de adhesión ao programa Tarxeta Benvida para a ampliación dos seus beneficios