Inicio > Recursos > Publicacións > Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia

Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de Galicia

Categoria:

Informe sobre a aplicación e avaliación da lei de inclusión social de Galicia2022
Resumen: 

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas pola Consellería de Política Social do ano en curso e relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de inclusión social (AIS). Obxectivos: Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Autor: 
Galicia, Xunta, Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Inclusión Social
Órgano Editor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Inclusión Social
Ano de edición: 
2023

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
153p.

Formato:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Observacions: 
2503-01-OE06 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social
Ano do tomo: 
2022
Descripción: 
  • Obxectivos:

    Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

  • Alcance:

    Persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

  • Variables de clasificación:

    Sexo, idade, estado civil, tipo de convivencia, tipo de vivenda, réxime de tenza da vivienda, nivel de estudos, situación laboral e problemática específica

Compartir