Inicio > Recursos > Axudas > RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017 pola que se convoca a contratación, por procedemento aberto, do contrato suxeito a regulación harmonizada da subministración, instalación e posta en marcha de novas tecnoloxías nos centros públicos de atención a persoas maiores e con discapacidade, de titularidade e xestión propia da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo 2014- 2020 (expediente PA 21/2017).

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017 pola que se convoca a contratación, por procedemento aberto, do contrato suxeito a regulación harmonizada da subministración, instalación e posta en marcha de novas tecnoloxías nos centros públicos de atención a persoas maiores e con discapacidade, de titularidade e xestión propia da Xunta de Galicia, cofinanciado polo Fondo Europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo 2014- 2020 (expediente PA 21/2017).

Documentos relacionados