Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

08/12/2019. A actividade está dirixida ao alumnado de 3º e 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato e tamén para os estudantes universitarios dos sete campus galegos

07/12/2019. A iniciativa, enmarcada no programa LEWO, conta con diferentes accións medioambientais na Praia da Abeleira e na Costa de Dexo

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
Consorcio Gallego
FUNGA