Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

Protocolo coronavirus

28/09/2020. O delegado territorial, Javier Arias Fouz, mantivo un encontro coa asociación de veciños deste barrio para trasladarlle as características dun proxecto que fará posible que Lugo conte con máis de 600 prazas públicas de maiores

27/09/2020. Esta plataforma da Administración autonómica integra nun mesmo sistema todos os datos relativos á atención social das persoas beneficiarias de prestacións

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais
FSE
FEDER
Consorcio Gallego
FUNGA