Inicio > Recursos > Plans e programas > Xuntos polo Nadal 2022

Xuntos polo Nadal 2022

Esta iniciativa autonómica ofrece o aloxamento en réxime de pensión completa dende o día 23 de decembro ata o día 7 de xaneiro distribuídos en dúas quendas de 8 días cada unha: do 23 ao 30 de decembro, e do 31 de decembro ao 7 de xaneiro do 2023.

A convocatoria de 2022 conta con 540 prazas en repartidas entre as dúas residencias de tempo libre coas que conta a Consellería de Política Social e Xuventude

  1. A residencia de Panxón, situada no concello de Nigrán, na provincia de Pontevedra, con 260 prazas en dúas quendas
  2. E residencia do Carballiño, situada na provincia de Ourense, con 280 prazas divididas entre dúas quendas

O programa de actividades é variado e está adaptado aos gustos e aos recursos tanto patrimoniais como culturais da zona. Inclúe propostas como actuacións musicais, sesións de cine, bailes, obradoiros, campionatos de cartas, excursións, sesións de risoterapia e de ximnasia entre outras moitas.

As persoas beneficiarias deben cumprir os seguintes requisitos: ter 60 anos cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación de solicitudes, estar empadroado nalgún concello galego, vivir só no seu domicilio e ter que pasar só/a as datas do Nadal, valerse por si mesmo e non padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio, nin trastornos mentais ou condutuais non compensados que poidan alterar a convivencia durante o transcurso da estadía.

O programa inclúe os seguintes servizos:

  1. Estancia na residencia durante 8 días (7 noites).
  2. Aloxamento en habitacións compartidas e manutención en réxime de pensión completa.
  3. Desprazamento en autobús desde os lugares que se establezan nas localidades que corresponda (Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo ou Ourense) ata a residencia de tempo libre que se lle adxudique e viceversa.
  4. Actividades de animación sociocultural.

O prazo de presentación de solicitudes remata o dia 28 de novembro de 2022. A solicitude deberá ir acompañada da declaración responsable e do informe social.