Inicio > Recursos > Formación > Formación en HSUE

Formación en HSUE

 

XUÑO de 2019

No mes de xuño realizarase a formación en HSUE, dirixida a traballadores/as sociais dos servizos sociais comunitarios municipais que estean de alta na HSUE.

A formación sobre o uso da aplicación HSUE desenvolverase en horario de 10:30 a 14:30 horas en:

Lugar

Data

Enderezo

 

Ourense

 

04/06/2019

Edificio Administrativo
Avda. da Habana, 79, 7º andar

 

Santiago

 

11/06/2019

Edificio Administrativo (Consellería de Traballo)
San Lázaro s/n, 3º andar

 

Inscricións:


Para inscribirse é obrigatorio enviar un correo electrónico ao enderezo: formacionsscomunitarios.politicasocial@xunta.gal, indicando no asunto "Xornada HSUE"

Débense incluír no correo de inscrición os seguintes datos:

Apelidos e nome:

 

DNI

 

Concello no que traballa

 

Teléfono

 

Email corporativo individual (non se admiten os de tipo gmail, hotmail, etc.)

 

Lugar onde solicita a formación (Ourense/Santiago)

 

¿Xa recibiu formación técnica  (xornada de casos prácticos) ?

 

O prazo para inscribirse remata o 23 de maio ás 10:00 horas.

** CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS

Priorizaranse:
1º  Os concellos que non teñen profesionais formados/as fronte aos que xa teñen algún/ha.
2º  As persoas que aínda non recibiron formación fronte ás que xa a recibiron.

E tendo en conta o anterior:
- As prazas cubriranse atendendo a orde de chegada das solicitudes realizadas a través do enderezo electrónico.
- Limitarase a asistencia a unha persoa por concello, agás que non se cubran todas as prazas.
- As persoas que non foron seleccionadas permanecerán nunha lista de agarda, a cal será válida só para o curso actual que solicitaron.

Durante a formación  traballarase con casos reais da UTS de cada alumna/o, polo tanto cada profesional debe asistir á xornada co seu certificado electrónico e cos datos necesarios para cumplimentar un ISU e/ou un ISI.

MAIO de 2019

Ao longo do mes de maio vaise realizar a formación en HSUE, dirixida a traballadores/as sociais dos servizos sociais comunitarios municipais que estean de alta na HSUE.

 

A formación sobre o uso da aplicación HSUE desenvolverase en horario de 10:30 a 14:30 horas en:

 

Lugar

Data

Enderezo

 

Ourense

 

13/05/2019

Edificio Administrativo

Avda. da Habana, 79, 7º andar

 

Lugo

 

14/05/2019

Edificio Administrativo

Ronda da Muralla, nº 70, andarB-2 (andar baixo)

 

Santiago

 

15/05/2019

Edificio Administrativo (Consellería de Traballo)

San Lázaro s/n, 3º andar

Vigo

20/05/2019

Edificio Administrativo. Torre 2

Praza da Estrela s/n, 8º andar

 

 

Inscricións:

Para inscribirse é preciso enviar un correo electrónico ao enderezo:                               formacionsscomunitarios.politicasocial@xunta.gal, indicando no asunto do correo "Xornada HSUE"

Incluír no correo electrónico de inscrición os seguintes datos:

Apelidos e nome:

 

DNI

 

Concello no que traballa

 

Lugar onde solicita a formación (Ourense, Lugo ou Santiago)

 

 

O prazo para solicitar a inscrición remata o 6 de maio ás 14:00 horas.

 

** CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS

Priorizaranse:
1º  Os concellos que non teñen profesionais formados/as fronte aos que xa teñen algún/ha.
2º  As persoas que aínda non recibiron formación fronte ás que xa a recibiron.

E tendo en conta o anterior:
- As prazas cubriranse atendendo a orde de chegada das solicitudes realizadas a través do enderezo electrónico.
- Limitarase a asistencia a unha persoa por concello, agás que non se cubran todas as prazas.
- As persoas que non foron seleccionadas permanecerán nunha lista de agarda, a cal será válida só para o curso actual que solicitaron.

Durante a formación  traballarase con casos reais da UTS de cada alumna/o, polo tanto cada profesional debe asistir á xornada co seu certificado electrónico e cos datos necesarios para cumplimentar un ISU e/ou un ISI.