Inicio > Recursos > Publicacións > As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011

As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011

Categoria:

As persoas con discapacidade no mercado laboral galego 2011
Resumen: 

Este informe pretende ser unha aproximación en tempo real á realidade das persoas discapacitadas no mundo laboral. As persoas con discapacidade conforman un grupo moi heteroxéneo, con casuísticas e problemáticas moi diferentes segundo o tipo de discapacidade, pero todas elas teñen algo en común: adoitan necesitar axudas e apoios para participar en todos os ámbitos da vida en igualdade de condicións que o resto da poboación. No informe analízase o Censo de persoas con discapacidade de Galicia e da Enquisa de discapacidade, autonomía persoal e situacións de dependencia (EDAD 2008), a cal leva a cabo o Instituto Nacional de Estatística. Ademais analízanse as características laborais, a contratación e o paro rexistrado do colectivo de persoas con discapacidade en comparación cos datos presentados polo conxunto da poboación e cos datos das restantes comunidades autónomas españolas.

Ano: 
2012
Autor: 
Coord. Marisa Mallo Fernández, Mª José Cortés Jiménez
Órgano Editor: 
Dirección Xeral de Formación e Colocación, Instituto Galego das Cualificacións
Ano de edición: 
2012

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
47p.

Tipo Doc:

Compartir