Inicio > Recursos > Publicacións > Estudo da situación das persoas sen fogar en Galicia, 2017. Trazos e propostas de intervención

Estudo da situación das persoas sen fogar en Galicia, 2017. Trazos e propostas de intervención

Compartir
Portada publicación
Resumen: 
Este documento é o produto dun traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e a Cruz Vermella Española en Galicia, realizado no marco dun convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de acompañamento e apoio a persoas sen teito ou en vulnerabilidade extrema.
Ano: 
2017
Órgano Editor: 
Dirección Xeral de Inclusión Social
Ano de edición: 
2018

Idioma:

Área temática:

N. de páginas: 
109p.

Formato:

Tipo Doc:

Descripción: 

O Estudo da situación das persoas sen fogar en Galicia, 2017 constitúe o resultado do traballo realizado con dous obxectivos: por unha banda, ampliar e actualizar a información diagnóstica dispoñible sobre o senfogarismo en Galicia e, pola outra, recoller consideracións e perspectivas de intervención propostas desde grupos de persoas expertas, profesionais da área e con experiencia no senfogarismo. Esta información recóllese como parte da preparación previa do futuro Plan de atención ás persoas sen fogar en Galicia. As liñas estratéxicas e actuacións que comprenderá este plan orientaranse a abordar as situacións de necesidade e a atender á exclusión social severa que experimentan as persoas sen fogar en Galicia. Todas elas estableceranse de xeito coordinado coa administración local, na que se integran os servizos sociais comunitarios básicos e específicos, piar fundamental na xestión e desenvolvemento dos programas enfocados a atención das persoas sen fogar. Do mesmo xeito, contarase na preparación coas entidades de iniciativa social, polo traballo que veñen desempeñando na intervención e atención das persoas que se atopan nesta situación.

O documento estrutúrase en tres apartados que presentan a información recollida tras o desenvolvemento de varias actividades de investigación e participación cualificada.

Compartir