Inicio > Áreas > Maiores e dependencia > Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023

Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023

A posta en marcha do Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023 está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9. "Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social", para reducir os tempos de espera e mellorar o actual procedemento de recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.

Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE Inviste no teu futuro