Inicio > Áreas > Maiores e dependencia > Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023

Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023

“A posta en marcha do Plan de refuerzo de personal para valoración de dependencia. 2021-2023 está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9. “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para reducir os tempos de espera e mellorar o actual procedemento de recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma de Galicia.
 
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/img/ue.png
 
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/img/xacobeo2122.png
Plan de reforzo de persoal para valoración de dependencia. 2021-2023
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE Inviste no teu futuro