Inicio > Temas > Inclusión social > Axudas e prestacións > Subvencións a corporacións locais

Subvencións a corporacións locais

Compartir

A través de esta convocatoria de subvenciones se da apoyo económico para a construción, reforma, e equipamento de centros de inclusión e emerxencia social das corporacións locais, así como para o desenvolvemento de programas de inclusión sociolaboral polos servizos sociais de titularidade municipal que teñan por finalidade a inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral, para os exercicios de 2018 e 2019.

Xunto os programas dirixidos á poboación xeral, tamén se subvencionan os programas de inclusión social e laboral de carácter específico dirixidos á comunidade xitana e á poboación inmigrante residente en Galicia.