Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de protección de menores

Estatística de protección de menores

Categoria:

Resumen: 

Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

Autor: 
Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ano de edición: 
2022

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
33p.

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Observacions: 
Título anterior (ata 2008): Estatística de adopcións e acollementos (ISSN: 1139-644X e D.L. OU 99-2001 Ed. impresa ata o ano 2009. A partir de 2010, edítase unicamente en rede. Operación estatística 25201 do Plan Galego de Estatística 2007-2011, Operación estatística 25-601 do Plan Galego de Estatística 2012-2016 e Operación estatística 2506-02-OE05 do Plan Galego de Estatística 2017-2021
Ano do tomo: 
2021
Descripción: 

Publicación anual con información estatística sobre os menores en situación de desprotección e sobre adopcións.

Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, ben sexa familiar ou residencial.

Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa doble vertiente, nacional e internacional.

Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

Compartir