Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de familias numerosas

Estatística de familias numerosas

Categoria:

Estatística de familias numerosas
Resumen: 
Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa así mesmo, sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.
Ano: 
2015
Autor: 
Vicesecretaría Xeral, Sección de Publicacións e Estatísticas
Órgano Editor: 
Vicesecretaría General, Sección de Publicaciones y Estadísticas
Ano de edición: 
1998

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

ISSN:

DL: 
OU 166-2001

Tipo Doc:

Periodicidade:

Observacions: 
Peridodicidad semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidad anual. En el año 2010 pasa de ser publicación impresa a electrónica en red.
Ano do tomo: 
1998