Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de familias numerosas

Estatística de familias numerosas

Compartir

Categoria:

Resumen: 
Operación estatística extraída da información facilitada polos propios interesados sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa así mesmo, sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da condición de familia numerosa.
Ano: 
2018
Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ano de edición: 
1998

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Observacions: 
Peridodicidade semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidade anual. Desde 2010 publícase unicamente en ed. electrónica en rede
Ano do tomo: 
1998
Compartir