Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística de familias numerosas

Estatística de familias numerosas

Categoria:

Estatística de familias numerosas 2022
Resumen: 

Esta operación estatística denominada 2013-01-OE06 Estatística de familias numerosas está integrada no Programa estatístico anual do Instituto Galego de Estatística que cada ano publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) Ten como obxectivo coñecer o número e as principais características -- categorías, tipoloxía dos/as fillos/as, idade dos cónxuxes e fillos/as, situación laboral e estado das civil do titular-- das familias numerosas. Os datos extráense da información facilitada polas propias persoas interesadas sobre outorgamento ou renovación dos títulos de familia numerosa entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano en curso. Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requisitos que se deberán cumprir para obter o recoñecemento da condición de familia numerosa.

Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social e Xuventude, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ano de edición: 
2023

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
32p.

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Observacions: 
Peridodicidade semestral de 1998 a 2006. A partir de 2007 pasa a ser de periodicidade anual. Desde 2010 publícase unicamente como ed. electrónica en rede
Ano do tomo: 
2022
Compartir