Inicio > Recursos > Publicacións > Consellería de Política Social. Memoria

Consellería de Política Social. Memoria

Categoria:

Resumen: 

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas actuacións máis salientables no ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capítulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no que se analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc.

Ano: 
2021
Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social e Xuventude, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas
Ano de edición: 
2022

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

ISSN:

Tipo Doc:

Periodicidade:

Ano do tomo: 
2021
Compartir