Inicio > Recursos > Publicacións > Censo de persoas con discapacidade

Censo de persoas con discapacidade

Categoria:

Resumen: 

O Censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Serve de instrumento de planificación para elaborar as políticas de intervención na área da discapacidade. A través deste censo pode obterse a seguinte información: tipo de discapacidade, física, intelectual, mental, sensorial e/ou enfermidades raras; tipoloxías de diagnóstico por cada grupo de discapacidade (distribuídas en 21 diagnósticos); distribución territorial da poboación con discapacidade; a estrutura de idade desa poboación; a súa distribución por sexo ou por grao de discapacidade, etc.

Ano: 
2021
Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
Ano de edición: 
2022

Idioma:

Área temática:

Publicación:

Formato:

Periodicidade:

Ano do tomo: 
2021
Descripción: 

Obxectivos:

Coñecer as principais características da poboación que ten recoñecida a discapacidade.

Alcance:

Persoas con discapacidade

Variables de clasificación:

Tipo de discapacidade (física, intelectual, mental, sensorial e enfermidades raras), tipoloxías de diagnóstico, idade, sexo

Periodicidade:

regular: anual

Compartir
Adxuntos