Inicio > Recursos > Publicacións > Acollemento familiar de menores : guía para profesionais dos servizos sociais

Acollemento familiar de menores : guía para profesionais dos servizos sociais

Categoria:

Acollemento familiar de menores : guía para profesionais dos servizos sociais
Resumen: 

Esta guía facilita información xurídica sobre os procesos de incapacitación xudicial, tutela, fundacións tutelares e ingresos non voluntarios en centros. Vai dirixida a familiares/titores, profesionais de servizos sociais, directores e outros profesionais de centros para persoas con discapacidade de Galicia.

Ano: 
2012
Órgano Editor: 
Consellería de Traballo e Benestar, Secretaría Xeral de Política Social, Subdirección Xeral de Familia e Menores
Ano de edición: 
2012

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
80p.

Formato:

Tipo Doc:

Compartir