Inicio > Recursos > Plans e programas > Montaña en familia - 2021

Montaña en familia - 2021

A Xunta de Galicia considera conveniente incentivar o turismo de montaña para familias de especial consideración como unha medida de apoio social e de fomento das actividades de lecer dirixida a aquelas familias que, por teren unhas condicións determinadas, gozan dunha especial consideración e requiren un tratamento específico por parte dos poderes públicos.

Con este fin, desenvólvese o programa Montaña en familia, que se leva a cabo na estación de montaña de Manzaneda, como programa específico dirixido a estas familias de cara a mellorar a súa calidade de vida e ofrecer alternativas de lecer saudables.

Este programa consiste nunha oferta especial destinada a familias que queiran gozar dunha fin de semana diferente en contacto coa natureza, buscando incentivar o desenvolvemento do turismo de montaña á vez que fomenta o turismo familiar. Desenvólvese na única estación de montaña de Galicia, que conta cunhas instalacións exclusivas nas cales se xuntan servizos de aloxamento e restauración e espazos naturais e deportivos específicos para o desenvolvemento do extenso programa de actividades dirixidas a nenos/as e adultos que a converten nun lugar idóneo para a práctica de deportes e actividades para toda a familia.