Inicio > Recursos > Axudas > RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 18 de agosto de 2023 de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a concertación, mediante procedemento de asignación de concerto social, da xestión dos centros de intervención educativa en medio aberto (CIEMA) dirixidos a persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra (código de procedemento BS213J).

RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 18 de agosto de 2023 de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a concertación, mediante procedemento de asignación de concerto social, da xestión dos centros de intervención educativa en medio aberto (CIEMA) dirixidos a persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra (código de procedemento BS213J).

RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 18 de agosto de 2023 de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para a concertación, mediante procedemento de asignación de concerto social, da xestión dos centros de intervención educativa en medio aberto (CIEMA) dirixidos a persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra (código de procedemento BS213J).

Documentos relacionados