Inicio > Recursos > Axudas > ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súaconvocatoria para o ano 2019.

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súaconvocatoria para o ano 2019.

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súaconvocatoria para o ano 2019.

Documentos relacionados