Inicio > Niveis de risco por concello de referencia para centros de atención diurna para persoas maiores ou con discapacidade e centros ocupacionais

Niveis de risco por concello de referencia para centros de atención diurna para persoas maiores ou con discapacidade e centros ocupacionais

Os niveis de risco establécense en función das decisións adoptadas respecto diso polo Comité Clínico da Xunta de Galicia