Inicio > Consellería > Normativa > Resolución do 25 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención a Dependencia

Resolución do 25 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención a Dependencia

Compartir

Resolución do 25 de xullo de 2013, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención a Dependencia sobre criterios comúns, recomendacións e condicións mínimas dos plans de atención integral a menores de tres anos en situación de dependencia ou en riesgo de desenrolala e evaluación anual correspondente ao exercicio 2012 dos resultados de aplicación da Ley 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e atención a personas en situación de dependencia

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal