Inicio > Consellería > Normativa > Real decreto 1364/2012, do 27 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade. (BOE nº 245 do 11.10.2012)

Real decreto 1364/2012, do 27 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, do procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade. (BOE nº 245 do 11.10.2012)

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal