Inicio > Consellería > Normativa > Real decreto 1146/2012, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 358/1991, o Real decreto 415/1996, o Real decreto 177/2004 e o Real decreto 1855/2009

Real decreto 1146/2012, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 358/1991, o Real decreto 415/1996, o Real decreto 177/2004 e o Real decreto 1855/2009

Real decreto 1146/2012, do 27 de xullo, polo que se modifica o Real decreto 358/1991, do 15 de marzo, polo que se reordena a Organización Nacional de Cegos Españois, o Real decreto 415/1996, de 1 de marzo, polo que se establece as normas de ordenación da Cruz Vermella Española, o Real decreto 177/2004, do 30 de xaneiro, polo que se determina a composición, funcionamento e funcións da Comisión de protección patrimonial das persoas con discapacidade e o Real decreto 1855/2009, de 4 de decembro, polo que se regula o Consello Nacional da Discapacidade. (BOE nº 208 do 30.08.2012) 

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal